Genomförda projekt inom markarbeten, grunder och betongarbeten

Alla projekt

Vi har många projekt igång. Här kan ni få en inblick i några av våra projekt och tjänster som är i full gång tillsammans med våra platschefer.

Alla Pågående Avslutade

Euromaster Enköping

Mark- och grundarbete för utbyggnad av Euromaster Enköping.
Läs mer

Falun bilanläggning

Mark- och betongarbeten för ny bilanläggning i Falun.
Läs mer

Kv Kylfacket, Slakthusområdet

Entreprenaden omfattar schakt- och grundläggningsarbeten, betongarbeten, bergsprängning, pålning samt spontning.
Läs mer

Returpappercentralen

Mark-, pålnings- och betongarbeten för nya Returpappercentralen i Uppsala.
Läs mer

Vallstanäs Rosersberg

Mark- och betongarbeten för Sveflows nya lokaler.
Läs mer

Eskilstuna

Utbyggnad av befintlig logistikanläggning med ca 6000 kvm.
Läs mer

Projekt Stockholm

Mark- och grundarbeten för en platta i Stockholmsregionen om ca 1150 kvm.
Läs mer

Danmarks-Kumla Uppsala

Nybyggnation av lagerbyggnad om ca 5700 kvm med tillhörande sprinklertank och pumphus.
Läs mer

Frostslingan Enköping

Tillbyggnad av industrifastighet i Enköping om ca 1000 kvm.
Läs mer

Tullinge verkstaden

Mark- och grundarbeten för ny verkstadslokal.
Läs mer

Sanduddens skola

Betongarbeten för ny skola med tre huskroppar.
Läs mer

Lidköping EgenLokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 1650 kvm.
Läs mer

Alingsås EgenLokal

Mark- och grundarbeten för industrigrunder om ca 1320 kvm per grund.
Läs mer

Årsta Park

Betong- och återställningsarbeten för flerbostadshus.
Läs mer

Stall Ekolsund

Mark- och betongarbeten samt montage av prefabväggar för stall med sex boxplatser.
Läs mer

Bryggavägens skola

Betongarbeten för skola och idrottshall.
Läs mer

Åkraskolan

Betongarbeten för Åkraskolan i Sala.
Läs mer

Nyköping Bilen 4

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 2300 kvm.
Läs mer

Årsta Park

Mark- och betongarbeten för flerbostadskvarter med åtta huskroppar
Läs mer

Fryslager Enköping

Tillbyggnad av Coop Fryslager med biytor
Läs mer

Norrtälje EgenLokal Etapp 4

Mark- och grundarbeten för industribyggnad om ca 2132 kvm.
Läs mer

Upplands Väsby

Mark- och betongarbeten för lagerlokal
Läs mer

Projekt Uppsala

Mark- och betongarbeten
Läs mer

Jälla idrottshall

Mark- och grundarbeten för uppförande av ny idrottshall, tillhörande utemiljö med parkeringsplatser och sophus.
Läs mer

Örnsköldsvik Egenlokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 1555 kvm.
Läs mer

Sundsvall Egenlokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 1475 kvm.
Läs mer

Vittinge skola och förskola

Mark- och grundarbeten för nyproduktion av skola och förskola. Huvudbyggnadens storlek är ca 2650 kvm och fastighetens storlek ca 16 600 kvm. Beställare: Elvbygg AB
Läs mer

Danmarks-Kumla

Mark- och grundarbeten för en pålad industrigrund om ca 2000 kvm.
Läs mer

Corem World Courier

Mark- och grundarbeten för industribyggnad om ca 1362 kvm.
Läs mer

Örebro Egenlokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 2600 kvm.
Läs mer

Allt inom markarbeten - personlig kontakt och rådgivning med bred kunskap och erfarenhet!


Pressmeddelande

Eleda Infra Services Group förvärvar G Construct AB 

Kontakta oss

Skicka!
806