Genomförda projekt inom markarbeten, grunder och betongarbeten

Alla projekt

Vi har många projekt igång. Här kan ni få en inblick i några av våra projekt och tjänster som är i full gång tillsammans med våra platschefer.

Alla Pågående Avslutade

Eskilstuna

Utbyggnad av befintlig logistikanläggning med ca 6000 kvm.
Läs mer

Projekt Stockholm

Mark- och grundarbeten för en platta i Stockholmsregionen om ca 1150 kvm.
Läs mer

Danmarks-Kumla Uppsala

Nybyggnation av lagerbyggnad om ca 5700 kvm med tillhörande sprinklertank och pumphus.
Läs mer

Frostslingan Enköping

Tillbyggnad av industrifastighet i Enköping om ca 1000 kvm.
Läs mer

Tullinge verkstaden

Mark- och grundarbeten för ny verkstadslokal.
Läs mer

Sanduddens skola

Betongarbeten för ny skola med tre huskroppar.
Läs mer

Lidköping EgenLokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 1650 kvm.
Läs mer

Alingsås EgenLokal

Mark- och grundarbeten för industrigrunder om ca 1320 kvm per grund.
Läs mer

Årsta Park

Betong- och återställningsarbeten för flerbostadshus.
Läs mer

Stall Ekolsund

Mark- och betongarbeten samt montage av prefabväggar för stall med sex boxplatser.
Läs mer

Bryggavägens skola

Betongarbeten för skola och idrottshall.
Läs mer

Åkraskolan

Betongarbeten för Åkraskolan i Sala.
Läs mer

Nyköping Bilen 4

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 2300 kvm.
Läs mer

Årsta Park

Mark- och betongarbeten för flerbostadskvarter med åtta huskroppar
Läs mer

Fryslager Enköping

Tillbyggnad av Coop Fryslager med biytor
Läs mer

Norrtälje EgenLokal Etapp 4

Mark- och grundarbeten för industribyggnad om ca 2132 kvm.
Läs mer

Upplands Väsby

Mark- och betongarbeten för lagerlokal
Läs mer

Projekt Uppsala

Mark- och betongarbeten
Läs mer

Jälla idrottshall

Mark- och grundarbeten för uppförande av ny idrottshall, tillhörande utemiljö med parkeringsplatser och sophus.
Läs mer

Örnsköldsvik Egenlokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 1555 kvm.
Läs mer

Sundsvall Egenlokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 1475 kvm.
Läs mer

Vittinge skola och förskola

Mark- och grundarbeten för nyproduktion av skola och förskola. Huvudbyggnadens storlek är ca 2650 kvm och fastighetens storlek ca 16 600 kvm. Beställare: Elvbygg AB
Läs mer

Danmarks-Kumla

Mark- och grundarbeten för en pålad industrigrund om ca 2000 kvm.
Läs mer

Corem World Courier

Mark- och grundarbeten för industribyggnad om ca 1362 kvm.
Läs mer

Örebro Egenlokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 2600 kvm.
Läs mer

Kv Fargo Nyköping

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 2300 kvm.
Läs mer

Botvidsgymnasiet 8, Slagsta

Mark- och grundarbeten för nybyggnation av industrigrunder i Botkyrka. Projektet omfattar såväl losshållning om ca 23 100 kbm berg, jordschakt om ca 36 500 kbm, två grunder sammanlänkade om ca 8000 kvm samt ca 545 m källarvägg (ca 5 m hög).
Läs mer

Stenvreten

Mark- och grundarbeten för nybyggnation av industrihall i stål med en pålad betongplatta på ca 19 425 kvm som utförs med fiberbetong.
Läs mer

Albyberg, Haninge kommun

Mark- och grundarbeten för nybyggnation av grunder om ca 4000 kvm sammanlagt. Iordningsställande av kringliggande mark- och körytor.
Läs mer

Nynäs Ängar etapp 2

Mark- och grundarbete för 10 st radhus i Enköping.
Läs mer

Allt inom markarbeten - personlig kontakt och rådgivning med bred kunskap och erfarenhet!


Pressmeddelande

Eleda Infra Services Group förvärvar G Construct AB 

Kontakta oss

Skicka!
806