Pågående projekt

Pågående projekt

Alla Pågående Avslutade

Euromaster Enköping

Mark- och grundarbete för utbyggnad av Euromaster Enköping.
Läs mer

Falun bilanläggning

Mark- och betongarbeten för ny bilanläggning i Falun.
Läs mer

Kv Kylfacket, Slakthusområdet

Entreprenaden omfattar schakt- och grundläggningsarbeten, betongarbeten, bergsprängning, pålning samt spontning.
Läs mer

Returpappercentralen

Mark-, pålnings- och betongarbeten för nya Returpappercentralen i Uppsala.
Läs mer

Vallstanäs Rosersberg

Mark- och betongarbeten för Sveflows nya lokaler.
Läs mer

Eskilstuna

Utbyggnad av befintlig logistikanläggning med ca 6000 kvm.
Läs mer

Projekt Stockholm

Mark- och grundarbeten för en platta i Stockholmsregionen om ca 1150 kvm.
Läs mer

Danmarks-Kumla Uppsala

Nybyggnation av lagerbyggnad om ca 5700 kvm med tillhörande sprinklertank och pumphus.
Läs mer

Frostslingan Enköping

Tillbyggnad av industrifastighet i Enköping om ca 1000 kvm.
Läs mer

Sanduddens skola

Betongarbeten för ny skola med tre huskroppar.
Läs mer

Lidköping EgenLokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 1650 kvm.
Läs mer

Stall Ekolsund

Mark- och betongarbeten samt montage av prefabväggar för stall med sex boxplatser.
Läs mer

Bryggavägens skola

Betongarbeten för skola och idrottshall.
Läs mer

Fryslager Enköping

Tillbyggnad av Coop Fryslager med biytor
Läs mer

Upplands Väsby

Mark- och betongarbeten för lagerlokal
Läs mer

Projekt Uppsala

Mark- och betongarbeten
Läs mer

Jälla idrottshall

Mark- och grundarbeten för uppförande av ny idrottshall, tillhörande utemiljö med parkeringsplatser och sophus.
Läs mer

Allt inom markarbeten - personlig kontakt och rådgivning med bred kunskap och erfarenhet!


Pressmeddelande

Eleda Infra Services Group förvärvar G Construct AB 

Kontakta oss

Skicka!
806
817