Pågående projekt

Pågående projekt

Alla Pågående Avslutade

Årsta Park

Betong- och återställningsarbeten för flerbostadshus.
Läs mer

Stall Ekolsund

Mark- och betongarbeten samt montage av prefabväggar för stall med sex boxplatser.
Läs mer

Bryggavägens skola

Betongarbeten för skola och idrottshall.
Läs mer

Åkraskolan

Betongarbeten för Åkraskolan i Sala.
Läs mer

Nyköping Bilen 4

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 2300 kvm.
Läs mer

Fryslager Enköping

Tillbyggnad av Coop Fryslager med biytor
Läs mer

Norrtälje EgenLokal Etapp 4

Mark- och grundarbeten för industribyggnad om ca 2132 kvm.
Läs mer

Vällsta, Upplands Väsby

Mark- och betongarbeten för lagerlokal
Läs mer

Projekt Uppsala

Mark- och betongarbeten
Läs mer

Jälla idrottshall

Mark- och grundarbeten för uppförande av ny idrottshall, tillhörande utemiljö med parkeringsplatser och sophus.
Läs mer

Örnsköldsvik Egenlokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 1555 kvm.
Läs mer

Sundsvall Egenlokal

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 1475 kvm.
Läs mer

Vittinge skola och förskola

Mark- och grundarbeten för nyproduktion av skola och förskola. Huvudbyggnadens storlek är ca 2650 kvm och fastighetens storlek ca 16 600 kvm. Beställare: Elvbygg AB
Läs mer

Kv Fargo Nyköping

Mark- och grundarbeten för industrigrund om ca 2300 kvm.
Läs mer

Botvidsgymnasiet 8, Slagsta

Mark- och grundarbeten för nybyggnation av industrigrunder i Botkyrka. Projektet omfattar såväl losshållning om ca 23 100 kbm berg, jordschakt om ca 36 500 kbm, två grunder sammanlänkade om ca 8000 kvm samt ca 545 m källarvägg (ca 5 m hög).
Läs mer

Stenvreten

Mark- och grundarbeten för nybyggnation av industrihall i stål med en pålad betongplatta på ca 19 425 kvm som utförs med fiberbetong.
Läs mer

Allt inom markarbeten - personlig kontakt och rådgivning med bred kunskap och erfarenhet!


Pressmeddelande

Eleda Infra Services Group förvärvar G Construct AB 

Kontakta oss

Skicka!
806
817