Danmarks-Kumla Uppsala

Tillbaka
Grunder

Danmarks-Kumla Uppsala

Nybyggnation av lagerbyggnad om ca 5700 kvm med tillhörande sprinklertank och pumphus.
Nybyggnation av lagerbyggnad om ca 8800 kvm med tillhörande sprinklertank och pumphus samt iordningsställande av omkringliggande markytor. 

Projektet omfattar bland annat en pålad och fiberarmerad grund om ca 5700 kvm, grund för sprinklertank och pumphus samt stängsel, grindar, asfaltering och en ny infartsväg.

Beställare: BRA Bygg AB


Allt inom markarbeten - personlig kontakt och rådgivning med bred kunskap och erfarenhet!


Pressmeddelande

Eleda Infra Services Group förvärvar G Construct AB 

Kontakta oss

Skicka!
806