Årsta Park

Tillbaka
Betongarbeten

Årsta Park

Mark- och betongarbeten för flerbostadskvarter med åtta huskroppar
Projektet omfattar bland annat schakt, spont, pålning, platsgjutna källarväggar, grunder och finplanering för ett flerbostadskvarter med åtta huskroppar. 

Beställare: Österling Bygg AB
Ordervärde: Ca 50 mkr

Allt inom markarbeten - personlig kontakt och rådgivning med bred kunskap och erfarenhet!


Pressmeddelande

Eleda Infra Services Group förvärvar G Construct AB 

Kontakta oss

Skicka!
806