Projekt Uppsala

Tillbaka
Betongarbeten

Projekt Uppsala

Mark- och betongarbeten
Projektet omfattar mark- och betongarbeten såsom till exempel jordschakt, spont, pålning, platsgjutna källarväggar, betongplatta och finplanering. 

Beställare: Oljibe AB
Ordervärde: Ca 90 mkr
Allt inom markarbeten - personlig kontakt och rådgivning med bred kunskap och erfarenhet!


Pressmeddelande

Eleda Infra Services Group förvärvar G Construct AB 

Kontakta oss

Skicka!
806