Aktivitets & Kunskapscenter Kungsgården Drottningholm

Tillbaka
Markarbeten

Aktivitets & Kunskapscenter Kungsgården Drottningholm

På vackra Drottningholm och Kungsgården är vi otroligt stolta att få presentera vårt nästa projekt där vi fått förtroendet att bygga upp ett aktivitets och kunskapscenter för hästunderstödda insatser.

På vackra Drottningholm och Kungsgården är vi otroligt stolta att få presentera vårt nästa projekt där vi fått förtroendet att bygga upp ett aktivitets och kunskapscenter för hästunderstödda insatser. Syftet är att erbjuda verksamhet för barn och unga med behov av anpassade insatser och av stöd i sin livssituation. Men även vuxna, som till exempel drabbats av stroke eller annan neurologisk sjukdom och skada, ska kunna ha nytta och glädje av aktivitetsutbudet. Anläggningens utformning och verksamhetens innehåll ska kunna bidra till kunskapsbildning,forskning och metodutveckling i samarbete med forskningsinstitutioner och hästunderstödda verksamheter nationellt och internationellt.

Beställare: Stiftelsen Hippocampus

Allt inom markarbeten - personlig kontakt och rådgivning med bred kunskap och erfarenhet!


Pressmeddelande

Eleda Infra Services Group förvärvar G Construct AB 

Kontakta oss

Skicka!
806